NJPW Road to New Beginning in Osaka Night 2 Results

Road to New Beginning in Osaka
February 6th, 2018
Korkuen Hall
Tokyo Japan

  1. Jushin Thunder Liger, KUSHIDA & Tiger Mask defeated Ren Narita, Shota Umino & Tetsuhiro Yagi (7:55)
  2. BULLET CLUB (Hikuleo & Yujiro Takahashi) defeated Hiroyoshi Tenzan & Tomoyuki Oka (7:04)
  3. Manabu Nakanishi defeats Katsuya Kitamura (7:18)
  4. CHAOS (Rocky Romero, SHO & YOH) defeated Suzuki-gun (El Desperado, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) (8:55)
  5. CHAOS (Jay White, Tomohiro Ishii & Toru Yano) defeated David Finlay, Juice Robinson & Toa Henare (9:27)
  6. Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi & Takashi Iizuka) defeated Michael Elgin, Ryusuke Taguchi & Togi Makabe(12:00)
  7. CHAOS (Gedo, Will Ospreay & YOSHI-HASHI) defeated Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito) (11:39)
  8. IWGP Tag Team Title Match
    Los Ingobernables de Japon (EVIL & SANADA) (c) defeated CHAOS (Hirooki Goto & Kazuchika Okada) (18:14)